Despatx d’advocats format per un equip professional amb experiència en els diversos camps del dret i de l’economia que permet donar al client uns serveis multidisciplinaris.

Basat en la mútua confiança client-lletrat i en el treball rigorós per aconseguir resultats eficaços, respectant escrupolosament les normes deontològiques i amb una capacitat de resposta immediata per atendre els seus encàrrecs


Dret civil - Dret de família - Dret successori - Dret comercial - Dret financer - Dret de societats - Dret fiscal - Dret sobre inversions - Dret laboral - Dret de la seguretat social - Dret administratiu - Dret urbanístic i immobiliari - Dret penal - Propietat industrial - Propietat intel.lectual